Verkoopsvoorwaarden

De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro's inclusief alle belastingen, exclusief deelname in de kosten van behandeling en verzending.
We behouden ons het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, waarbij de producten worden gefactureerd tegen de prijs in van kracht op het moment van registratie van de bestelling.
De producten blijven ons eigendom totdat de volledige betaling is ontvangen.